Azerbaijani_President_Ilham_Aliyev_attended_Strategic_Outlook_Eurasia_session_during_World_Economic_Forum_2018_in_Davos_(cropped)

Azerbaijani_President_Ilham_Aliyev_attended_Strategic_Outlook_Eurasia_session_during_World_Economic_Forum_2018_in_Davos_(cropped)